ผู้บริหาร HINOTA 2016-10-14T00:55:36+00:00

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์     รูปภาพและข้อมูลผลิตภัณฑ์     ผู้บริหารบริษัทฯ

โปรไฟล์ผู้บริหาร

โอฬาร ธีระสถิตย์ชัย

CEO

ธีระชัย นิตธีรนนท์

Vice President and Chief Operating Officer

ศาต์นพ ตันติรัศมี

Vice President and Chief Financial Manager

กฤษณ์ เพชราภิรัชต์

Vice President Worldwide Marketing