HINOTA MP Farm

รถอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร

MADE IN THAILAND

  • เครื่องยนต์ได้รับฉลากประหยัดพลังประสิทธิภาพสูง จากกระทรวงพลังงาน
  • ชุดรางสตาร์ท และมือจับรูปแบบใหม่ สตาร์ทง่าย จับกระชับมือ
  • ชิ้นส่วนคุณภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
  • ฝาถังน้ำมันอยู่มุม เหมาะสำหรับติดตั้งท่อสูบน้ำ